Solcelleanlæg

Grøn energi er kommet for at blive, og vi bliver dygtigere og mere interesseret i at tænke på miljøet i form af alternativer til energiformer. Ligesom andre former for vedvarende energi kan solenergi være en del af vejen til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050, og du kan ovenikøbet investere i din egen fremtid.

Solenergi er en vedvarende energiform, som kan bruges på forskellige måder bl.a. som solceller. Det er den energiform som bruges til at producere el. Denne form for energi har en række fordele bl.a. ved at være støjfri og samtidig være grøn energi. Den er også driftssikker med en lang levetid som ikke kræver de store vedligeholdelsesomkostninger. Derudover har det også den fordel at man opnår besparelser på sin elregning, og producerer sin egen strøm til husstanden. Man har flere anvendelseformer af solcelleanlæg som:

  • Direkte nettilsluttet
  • Ø-drift
  • Hybrid anlæg

Direkte nettilsluttet

Denne form for tilslutning er den mest almindelige i Danmark, og er især egnet til installationer som er koblet på den gamle årsbaseret afregnings form, eller på husstande som har storforbrug i dagtimerne.

Du får lov til at forbruge det strøm som dit anlæg producerer, og overskudstrømmen kan sælges videre til el-nettet. Dette salg til el-nettet afhænger af hvilken ordning man er tilknyttet elselskabet, men dit eget forbrug til husstanden bliver fritaget offentlige skatter og afgifter når du producerer din egen strøm.

På nedenstående tegning ses en principskitse af et solcelleanlæg monteret på et tag.

1.  PV paneler
2.  Monterings system
3.  Kabler
4.  PV panel samleboks
5.  Net-tilsluttet vekselretter
6.  Import/eksport elmåler
7.  Net-tilslutning
8.  Forbrug

 

Veksler

Ved installation af nettilsluttet solcelleanlæg skal du bruge en veksler.

Solpanelerne producerer jævnstrøm som skal konverteres til vekselstrøm for at den bliver brugbar. Der til bruges en veksler som omdanner solenergien, således at strømmen kan bruges i hjemmet, og tilsluttes det offentlige forsyningsnet. Man behøver altså hverken udskifte ledningsnettet eller diverse elektriske apparater i hjemmet.

Elmåleren i hjemmet holder regnskab med, hvor meget af den producerede strøm, man selv bruger og hvor meget solcelleanlægget sender tilbage til el-nettet.

 

Ø-drift

Dette er et mindre solcelleanlæg som ikke er koblet på det offentlige el-net. Derfor kaldes det et offgrid løsning. Her lades alt solcelleproduktionen i et batterilager, og konverteres derfra om til vekselstrøm 230V. Man bruger typisk sådan et solcelleanlæg i kolonihaver, fritidshuse, campingvogne, sejlbåde og andre steder hvor der ikke findes fast el-net.

 

Hybrid anlæg

Hydrid solcelleanlæg er en kombination af tilslutning til el-nettet men har til gengæld også mulighed for lagring af den strøm man producerer på et batterilager. Dette anlæg fungerer ved at der måles på solcelleproduktionen og forbrugssiden. Det betyder at hvis der er overskydende strøm i husstanden i en længere periode, kan det overskydende strøm sælges til el-selskabet.

Dette er en stor fordel og giver dig også den størst mulige besparelse på elregningen.