Intelligent energistyring

Erfaringstal viser, at ved implementering af intelligent Energistyring kan der spares op til 33% af energiforbruget i forhold til tradionel natsænkning. Tilbagebetalingstiden for et Softcontrol system er på 5-6 år.

Omkostningerne til energi opleves af de fleste som stigende år for år. I det store verdensbillede øges verdens befolkningstal. Derved øges også behovet for energi, hvilket resulterer i stigende efterspørgsel og dermed øget priser på energi.

Det gælder uanset om du er privat person, en virksomhed eller en offentlig instans/institution. Mange skoler har allerede valgt en løsning fra Softcontrol.

Softcontrol hjælper dig med at holde styr på dit energiforbrug, og sparer samtidig dig og dine omgivelser for unødvendig udledning af Co2.

Derudover får du et væsentligt bedre indeklima til gavn for alle personer der opholder sig i bygningen, rummet eller huset.

Ved at investere i et Softcontrol CTS system, åbnes muligheden for at foretage intelligent styring og regulering. Systemets funktioner opbygges efter dine behov, så det matcher din bygning både nu og i fremtiden.

Energistyringssystemet er i stand til at styre/regulere og overvåge forskellige funktioner som varme, ventilation og lys, bl.a. på baggrund af vejr og tid.

Softcontrols energistyringskoncept er bygget omkring forskellige typer kontrolbokse. Nogle anvendes til styring og regulering, mens andre er kort er data-logger. De kommunikerer alle med computeren i løsningen og udveksler data.

Løsningen er bygget således, at du nu er i stand til at foretage en intelligent styring og regulering af dit energiforbrug. Uanset hvilken type bygning det drejer sig om.

Historisk set, har Softcontrol været CTS systemleverandør med fokus på skole- og institutionsområdet, og de styringsbehov en sådan applikation kræver. Sådanne installationer har også været forbundet med store etableringsomkostninger, men de betaler sig p.g.a. de store energibesparelser, som systemet efterfølgende giver i mange år frem.

I 1997 startede udviklingen af de første varmestyringssystemer, som blev solgt til den første kunde i 1999 (Torslev Centralskole).

På dette tidspunkt kunne systemet kun styre varme og styre nogle relæer i forhold til et ur-program. Hele systemet blev styret af en Windows computer, som stod på servicelederens kontor. I årene efter kom der flere og flere funktioner på såsom:

 • Varmestyring
  • Rumstyring
  • Blandesløjfestyring
 • Generelle relækort
 • Ventilationsstyring
  • Tvungen
   • CO2
   • PIR
   • Tid
  • Naturlig
 • Lysstyring
 • Forbrugsaflæsning
  • Elektricitet
  • Vand
  • Varme
 • Vejrstation
  • Udetemperatur
  • Lux måler
  • Vind hastighed
  • Vindretning
  • Regn sensor
 • Ringe- og urfunktion
 • SMS alarmer
 • Interface/Gateway
  • LON
  • MODBUS
  • M-BUS
  • ENOCEAN
  • IR