Tilskudsordninger

Håndværkertilskud

Der gives håndværker fradrag, til montage af dit nye solcelle anlæg, på 12.000 kr. om året pr. person. Er du gift gælder det også for din ægtefælle, og derudover for hjemmeboende børn over 18 år Dette vil medføre en reel besparelse på 4.000 kr. pr voksen.

Reglerne gælder også fritidsboliger / sommerhuse. 

Gem fakturaen som dokumentation for omkostningerne, og beret beløbet til skat i løbet af året.

VE proces

VE til proces er en tilskudsordning, der er målrettet virksomheder, som konverterer deres procesenergi fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme.